Ateliér

 

Bc. arch. Denisa Ďurica – grafik, architekt, dizajnér, webdeveloper

Mgr. Art. Martina Repová – architekt, grafik, dizajnér

Jan_Durica

Ing. arch. Ján Ďurica – projektant, autorizovaný architekt SKA, Reg. číslo: 1983 AA

A G A D je voľným združením fyzických osôb s pôsobením v oblasti architektúry, grafiky a dizajnu.

V architektúre

sa venujeme vypracovaniu všetkých stupňov projektovej prípravy, dokumentacie a realizácie stavieb ako sú: urbanistická štúdia, zastavovacia a objemová štúdia, projekt pre územné rozhodnutie, architektonická štúdia, stavebné povolenie, projekt pre nacenenie stavby, projekt pre realizáciu stavby, projekt zmeny stavby pred jej dokončením; odborná spolupráca pri spracovaní investičných zámerov, technické a ekonomické analýzy investičných zámerov, projektov a realizácií; spracovanie rozpočtov, časových harmonogramov a sieťových grafov; architektonicko-výtvarné návrhy a projekty interiérov; tvorba realistických vizualizácií;

Spolupráca architekta počas projektovej prípravy a realizácie:

odborná spolupráca pri výbere vhodného územia pre výstavbu; zabezpečenie vydania základných architektonických podmienok pre výstavbu vo vybranom území od orgánov štátnej správy; zabezpečenie zmien územného – plánovacej dokumentácie; odborná spolupráca pri zostavení lokalitných programov stavieb; autorský dozor počas realizácie stavieb a interiérov (občasný, stály);
Inžinierska činnosť počas projektovej prípravy a realizácie:

zabezpečenie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby; zabezpečenie všetkých potrebných výskumov, prieskumov a meraní, príprava územia stavby; inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia; odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a interiérov; odborný stavebný dozor počas realizácie stavby v zmysle Stavebného zákona; koordinácia pri príprave a realizácii medzi jednotlivými subdodávateľmi, odborné konzultácie; zastupovanie klienta v kolaudačnom konaní až do vydania povolenia na užívanie stavby.

V grafike

od nás môžete žiadať: plne funkčné webové stránky, venujeme sa kompetnej realizácii web stránok od doporučenia optimálneho webhostingu, prenájmu domény, predaj web-hostingu priamo k vám, grafiku webstránky vytvoríme na mieru v HTML, CSS, alebo WORDPRESS, štruktúra a dizaj stránky šitý na mieru ako aj úprava obsahu vám umožní najlepšie SEO a vaši klienti si vás nájdu na prvých riadkoch vyhľadávačov bez platenia reklám a inzercie. V prípade záujmu vám vieme vypracovať aj silnú reklamnú kampaň na google adwords a facebook-stránkach;
V dizajne

sa venujeme tvorbe atypických prvkov v interiéri, dizajnu nábytku, návrhom všetkého okolo nás.