Bc. arch. Denisa Ďurica – grafik, architekt, dizajnér, webdeveloper
Jan_Durica
Ing. arch. Ján Ďurica – projektant, autorizovaný architekt SKA, Reg. číslo: 1983 AA

A G A D je voľným združením fyzických osôb s pôsobením v oblasti architektúry, grafiky a dizajnu.

V architektúre

sa venujeme vypracovaniu všetkých stupňov projektovej prípravy, dokumentacie a realizácie stavieb ako sú: urbanistická štúdia, zastavovacia a objemová štúdia, projekt pre územné rozhodnutie, architektonická štúdia, stavebné povolenie, projekt pre nacenenie stavby, projekt pre realizáciu stavby, projekt zmeny stavby pred jej dokončením; odborná spolupráca pri spracovaní investičných zámerov, technické a ekonomické analýzy investičných zámerov, projektov a realizácií; spracovanie rozpočtov, časových harmonogramov a sieťových grafov; architektonicko-výtvarné návrhy a projekty interiérov; tvorba realistických vizualizácií;

Spolupráca architekta počas projektovej prípravy a realizácie:

odborná spolupráca pri výbere vhodného územia pre výstavbu; zabezpečenie vydania základných architektonických podmienok pre výstavbu vo vybranom území od orgánov štátnej správy; zabezpečenie zmien územného – plánovacej dokumentácie; odborná spolupráca pri zostavení lokalitných programov stavieb; autorský dozor počas realizácie stavieb a interiérov (občasný, stály);
Inžinierska činnosť počas projektovej prípravy a realizácie:

zabezpečenie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby; zabezpečenie všetkých potrebných výskumov, prieskumov a meraní, príprava územia stavby; inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia; odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a interiérov; odborný stavebný dozor počas realizácie stavby v zmysle Stavebného zákona; koordinácia pri príprave a realizácii medzi jednotlivými subdodávateľmi, odborné konzultácie; zastupovanie klienta v kolaudačnom konaní až do vydania povolenia na užívanie stavby.

V grafike

od nás môžete žiadať: plne funkčné webové stránky, venujeme sa kompetnej realizácii web stránok od doporučenia optimálneho webhostingu, prenájmu domény, predaj web-hostingu priamo k vám, grafiku webstránky vytvoríme na mieru v HTML, CSS, alebo WORDPRESS, štruktúra a dizaj stránky šitý na mieru ako aj úprava obsahu vám umožní najlepšie SEO a vaši klienti si vás nájdu na prvých riadkoch vyhľadávačov bez platenia reklám a inzercie. V prípade záujmu vám vieme vypracovať aj silnú reklamnú kampaň na google adwords a facebook-stránkach;
V dizajne

sa venujeme tvorbe atypických prvkov v interiéri, dizajnu nábytku, návrhom všetkého okolo nás.

Use Facebook to Comment on this Post

One thought on “Ateliér”

  1. Dobrý deň

    Chcel by som sa opýtať, či pracovná ponuka, kreslič dwg výkresov a kreslič v Revite je ešte platná.

Leave a Reply

Your email address will not be published.