Protipožiarna veža, Brusno

08/2015

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Projekt pre stavebné povolenie na Protipožiarnu vežu do obce Brusno, v okrese Banská Bystrica.

Autor návrhu: Ján Ďurica, vizualizácie: Denisa Ďurica.