Amfiteáter mesta Martin – revitalizácia VIP zóny

O tomto projekte

Návrh rieši novú fasádu na tribúne Amfiteátra v meste Martin, ktorá bude biela, aby sa nenarušil pôvodný koncept diela. Objekt hmotovo ostáva zachovaný. Pevné prestrešenie v hornej časti tribúny Amfiteátra bude z jednoduchých rovných oceľových stĺpov, ktoré len mierne doplnia hmotu tribúny. Stĺpy evokujú stromoradie, ktoré sa v súčasnosti nachádza za tribúnou. Prestrešenie počíta so slnečnými clonami z textilných plachiet, ktoré sa na zimnú sezónu zložia zo stĺpov dole, akoby opadalo lístie zo stromov. Hľadisko tribúny je doplnené o mobilné prvky sedenia. Ide hlavne o textilné sedacie vaky, a paletové sedenie, či už s matracom, alebo bez, v tvare kresla alebo gauča. Tieto textilné mobilné vaky a matrace bude možné odkladať do navrhovaných plechových skríň umiestnených na vrchnom schode hľadiska.

 

Autorský kolektív projektu architektonickej štúdie:

Denisa Ďurica a Martina Repová

Kategória:
ARCHITEKTÚRA, KULTÚRA A VZDELÁVANIE