Centrálna zóna, Ľubietová

O tomto projekte

 01/1999

Urbanistická štúdia

Autorský kolektív: Denisa Kolarčíková-Ďurica a Marianna Katkovčinová-Jíšová, doc. Ing.arch. Peter Kardoš, PhD.

Návrh centrálnej zóny riešil rekonštrukciu námestia obce Ľubietová, za ktorý bolo autorskému kolektívu udelené ústne ocenie od vtedajšieho prezidenta Slovenskej Republiky, Dr. h. c. Ing. Rudolfa Schustera, PhD; za kvalitu riešenia prepojenia priestorového a historického návrhu zóny.

 

 

 

 

 

 

 

Kategória:
NÁMESTIA A CENTRÁLNE ZÓNY, URBANIZMUS