Centrálna zóna, Ľubietová

About This Project

 01/1999

Urbanistická štúdia

Autorský kolektív: Denisa Kolarčíková-Ďurica a Marianna Katkovčinová-Jíšová, doc. Ing.arch. Peter Kardoš, PhD.

Návrh centrálnej zóny riešil rekonštrukciu námestia obce Ľubietová, za ktorý bolo autorskému kolektívu udelené ústne ocenie od vtedajšieho prezidenta Slovenskej Republiky, Dr. h. c. Ing. Rudolfa Schustera, PhD; za kvalitu riešenia prepojenia priestorového a historického návrhu zóny.

 

 

 

 

 

 

 

Category
NÁMESTIA A CENTRÁLNE ZÓNY, URBANIZMUS