LIPHO – osobný počítač budúcnosti

O tomto projekte

2011

LIPHO – je skratka z anglického pomenovania LIQUID INTUITIVE PERSONALITY HOLOGRAPH – premenlivý intuitívný osobitý hologram

Je to nepevná forma osobného počítača, ktorá sa ako želatína mení podľa osobných a osobitých potrieb užívateľa. Je to hlasom ovládatelné zariadenie s nanotechnologickým hardwérom ukrytým vnútri obalu, ktoré vypĺňa priestor okolo užívateľa holografickým softwérom a aplikáciami podľa aktuálnych potrieb.

Hlasovým ovládaním je možné meniť aj hustotu nie-tekutého a nepevného obalu zo želatínovej formy na tvrdú, a tak LIPHO pomáha užívateľovi v koncentrácii sa na myšlienku tým, že si ho môže hádzať o stenu, alebo masírovať v dlani, a technológii sa tým nijak neublíži.

LIPHO je v polopevnom tvare guľa s priemerom 90 mm, meniaca farbu a svetelnú intenzitu. Nanotechnológie vnútri umožňujú používať všetky súčasné aplikácie a ovládať 3D rozhranie v rôznych mierkach, čo je ovládané hlasom majiteľa.

LIPHO – znamená poznanie každého, všade a vždy

(majiteľ myšlienky – Denisa Ďurica)

Kategória:
DIZAJN, DROBNÉ SPOTREBIČE PRE DOMÁCNOSŤ, ZÁBAVA A ŠPORT