Návrh rekonštrukcie detských jasličiek – Liptovský Mikuláš

About This Project

01 / 2020

Farebné riešenie A.

Farebné riešenie B.

Hlavný architekt projektu: Ján Ďurica

Spracovateľ: Denisa Ďurica

Spolupráca: Dávid Pataky

Category
ARCHITEKTÚRA, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA