Návrh rekonštrukcie detských jasličiek – Liptovský Mikuláš

O tomto projekte

01 / 2020

Farebné riešenie A.

Farebné riešenie B.

Hlavný architekt projektu: Ján Ďurica

Spracovateľ: Denisa Ďurica

Spolupráca: Dávid Pataky

Kategória:
ARCHITEKTÚRA, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA