Športový areál – Technická akadémia, Spišská Nová Ves

O tomto projekte

02/2019

Návrh versus existujúci stav k februáru 2019

Areál športu s multifunkčným a florbalovým ihriskom priamo v parku pod stromami, pomedzi stromy vedie bežecká dráha tak, aby ani jeden strom nemusel byť zrezaný, vedľa umiestnené IT lavičky so zabudovanými nabíjačkami slúžia na relax, vzdelávanie, spoločné projekty ale aj ako tribúny pre fanúšikov. Pod stromami umiestnené relaxačné siete a v podzemí starý CO kryt premenený na galériu projektov študentov slúžiaci ak ako podchod popod bežeckú dráhu počas pretekov.

Aktívny a vedľa uvoľňujúci relax v areáli školy pritiahne aj kamošov z iných škôl.

Futbal, basketbal, hádzaná, volejbal, beh, ping-pong a relax v tráve, alebo na IT lavičkách so zabudovanými nabíjačkami.

V lete floorbal, v zime hokej.

Bežecká dráha sa zatáča okolo multifunkčného ihriska, kde sme umiestnili Workout Fitness.

Pohľad na bežeckú dráhu, florbalové ihrisko, a v pozadí multifunkčné ihrisko

Pohľad od ľavého prístupu k areálu s IT lavičkami, multifunkčným ihriskom, relaxačnými sieťami, v pozadí florbalové ihrisko a galéria v podzemí

Underground gallery – podzemná galéria slúžiaca ako podchod z existujúceho pôvodného CO krytu

Pôdorys návrhu celého športového areálu

3D priestorové zobrazenie celého športového areálu

IDEOLOGICKÝ ZÁMER A POPIS RIEŠENIA NÁVRHU

 

V návrhu športového areálu sme sa snažili o maximálne zachovanie všetkej vysokej zelene. A na tomto princípe sa zakladá náš celkový prístup a návrh riešenia. Parku sme priradili dve funkcie, hlavnú funkciu – športovú a doplnkovú funkciu – relaxačnú.

Bežecká dráha, ktorá obchádza okolo multifunkčného ihriska,  je z tohto dôvodu asymetrická, a vďaka inšpirácii formulovej trate F1 v Monze, kde je prechod z oblúku do paraboly známej ako „Parabolica“, sme podobné riešenie aplikovali aj v našom traťovaní bežeckej dráhy a tak sme dosiahli plné zachovanie stromov bez výrubu a vedenie dráhy pomedzi ne, čo s určitosťou prispeje k ešte intenzívnejšiemu zážitku z behu. Mali sme k dispozícii len časť stromov so zameraním, preto zdôrazňujeme, že pri  realizácii radi návrh trasovania bežeckej dráhy prispôsobíme krivkou tak, aby náš zámer nevyrúbať ani jeden historický strom ostal zachovaný.

Bežecká dráha sa na južnej strane vďaka krivke snaží prejsť pomedzi existujúcu vysokú zeleň a taktiež vedie pomedzi dva vstupy do podzemia, ktoré kedysi slúžili pre vstup do CO krytu. Tak prichádzame k prirodzenému záujmu o využitie tohto priestoru bývalého krytu na 2 funkcie: 1. ako príležitostný podchod počas pretekov na dráhe, a taktiež ako 2. „Underground Gallery“ – podzemnú galériu, ktorú by sme ponechali otvorenú bez dverí, očistenú od nánosov špiny a so zachovaním a len nutným opravením existujúcich striešok nad schodíkmi, aby mohla slúžiť študentom k ich umeleckej tvorbe podľa ich cítenia a vnímania. Taktiež navrhujeme využiť tento priestor na študentské projekty, kde by si študenti sami navrhli, akým spôsobom si priestor osvetliť s použitím fotovoltaiky. To by mohlo byť aj súčasťou zadaní projektov v škole.

Čo sa týka rozmiestnenia multifunkčného ihriska pre rôzne druhy športov (futbal, hádzaná, volejbal, basketbal a vedľa situovaný florba), boli odkonzultované rozmery v požiadavkách TA SNV a my sme ich v plnej miere uposlúchli a navrhli ich podľa konzultácie a investičného zámeru. Ihriská sme zlúčili do dvoch hracích plôch. Futbalová plocha má čiarovanie aj pre využitie pre hádzanú, 2x volejbal a 2x basketbal s vlastnými košmi. Sieť pre volejbal bude vrátane kotviaceho systému odoberateľná. Za dvoma futbalovými bránami bude sieťová ochrana do výšky 6m kotvená na oceľovej konštrukcii s možnosťou sezónneho odkladania. Vedľa futbalovej plochy je samostatné florbalové ihrisko, ktoré má aj mantinelovú ochranu, zvnútra bielu a zvonku hnedú kvôli zachovaniu prirodzenej hnedej farby dreva v parku.

Florbalové ihrisko má kompletnú sieťovú ochranu okolo celého svojho obvodu, aby bolo možné si na ňom zahrať aj na kolieskových alebo ľadových korčuliach v zime hokej s pukom.

Západne od futbalového ihriska sme umiestnili workoutové fitness, aby si študenti nie len počas telesnej výchovy, ale aj po škole radi zacvičili a upevnili tak svoju fyzickú kondíciu.

Umelé povrchy CONIPUR sme použili len v najnutnejších prípadoch: futbalové ihrisko, florbalové ihrisko, workout fitness, bežecká dráha a chodníčky. Snažili sme sa ich minimalizovať tak, aby naozaj mohla vyniknúť prirodzená parková zeleň a aby aj návštevníci pocítili krásu zelene parku.

Športový areál sme doplnili o úsporné LED osvetlenie ihrísk, workoutovej plochy aj bežeckej dráhy v celkovom počte 14 ks. K lavičkám a chodníkom sme navrhli smetné nádoby  na triedený odpad celkovo v počte 6 ks.

Severne od ihrísk sú 4 trojdielne lavičky (spolu 12 ks), dizajnované ako obyčajné drevené hranoly, ktoré poslúžia fanúšikom počas fandenia. Okolo ihrísk je ešte rozmiestnených 8 ks takýchto jednolavičiek. Materiál sme zvolili drevo s vysoko odolnou ochranou impregnácie z jednoduchého dôvodu, ktorým je príjemný povrch v každom počasí, ako na rozpálenom slnku, tak aj v tuhom mraze.

 

Pre doplnkovú relaxačnú funkciu parku sme navrhli 4 hlavné relaxačné miesta:

Prvé miesto je s umiestnením pingpongového stola v tráve, ktorý dopĺňa priestor zároveň ako umelecké dielko.

Druhé miesto je na miernom svahu od bežeckej dráhy smerom k parkovisku a je vytvorené z 2 ks relaxačných sietí. Tie sú navrhnuté konštrukciou z dreveného mohutného rámu so sieťou tak, aby sa do nej mohlo pohodlne usadiť viac ľudí.

Tretie miesto je bývalý CO kryt, ktorý okrem podchodu má slúžiť ako „Underground Gallery“ – galéria v podchode a v prípade nepriaznivého počasia tam študenti môžu spoločne tráviť voľný čas. Priestor bude vhodné ponechať v ich rukách, aby k nemu získali vzťah a sami si ho dotvorili ako o umelecké prevedenie, tak i o malé podujatia alebo školské projekty.

Štvrté miesto je aj na štyroch miestach. Navrhli sme tzv. „Sit Point“ miesta, ktoré pozostávajú z drevených schodíko-stolíkov. Majú mať širšie využitie a budú pôsobiť ako súčasná drevená socha v exteriéri. „Sit Point“y sme plánovali využiť ako sedenie a zároveň státie pri povzbudzovaní, miesto, kde si návštevníci môžu položiť veci, tribúny, kde si športovci môžu urobiť spoločné tímové fotografie a počas obyčajných dní si tam študenti môžu v skupinkách sadnúť a spoločne riešiť školské alebo aj súkromné projekty. Pre túto možnosť chceme mať do „Sit Point“ov  zavedené el. pripojenie, alebo napr. fotovoltaické nabíjačky s možnosťou nabíjania notebookov, data prípojky k internetu, USB pripojenia.

Veľkú zelenú plochu medzi stromami navrhujeme ponechať v ľahko udržiavateľnom trávniku, kde by si mohli študenti po škole spoločne sadnúť, keď im to počasie dovolí.

 

Farebné riešenie navrhujeme v prírodných farbách, ktoré sú aj v súčasnosti v parku.

Zelená plocha futbalového ihriska štandardne nadväzuje na existujúcu trávnatú plochu v parku, doporučujeme svetlejší odtieň zelenej, aby v parku na seba zbytočne nepútala pohľad, ale dopĺňala ho s citom. Je to veľká plocha a určite ju nikto neprehliadne aj vďaka ohraničeniu chodníkom.

Tento chodník ako aj všetky ostatné, navrhujeme vo farbe vody, tmavomodrej. Predstavuje prúdenie ľudí a neustály tok návštevníkov.

Bežeckú dráhu navrhujeme v svetlomodrom prevedení, keďže táto farba sa spája s oblohou a predstavuje vietor a jeho rýchlosť, ktorá sa spája s behom. Touto farbou vypĺňame aj basketbalové polkruhy pod košmi, lebo rýchlosť sa prejavuje aj pod nimi a pomáha nám oddeliť rôzne funkcie ihriska.

Čiarovanie je biele – futbal a hádzaná, tmavomodré – basketbal a žlté – volejbal.

Florbalové ihrisko navrhujeme v špinavej bielej alebo svetlejšej sivej. Aby evokovala ľadovú plochu, ku ktorej sa aj hra svojim pôvodom nepriamo viaže. Mantinely z vonkajšej strany však už navrhujeme s hnedým pozinkovaným a poplastovaným oplechovaním, aby sa dopĺňali s dreveným mobiliárom a nepútali na seba silnú pozornosť.

Kovové  prvky mobiliáru ako napr. stožiare, osvetlenie, odpadkové koše, pomocné konštrukcie, sú navrhnuté v sivej antracitovej farbe.

Zvyšok mobiliáru ako napr. lavičky, striešky nad „Underground gallery“ a „Sit Point“-y sú v drevenom prevedení, aby mobiliár pôsobil v parku prirodzene ako samotné stromy.

Autorský kolektív: Bc. Denisa Ďurica a Ing. arch. Ján Ďurica

Spolupráca: Mgr. art. Martina Repová

Kategória:
ARCHITEKTÚRA, ŠPORT A RELAX