Centrálna zóna, Ľubietová

Centrálna zóna, Ľubietová

 01/1999

Urbanistická štúdia

Autorský kolektív: Denisa Kolarčíková-Ďurica a Marianna Katkovčinová-Jíšová, doc. Ing.arch. Peter Kardoš, PhD.

Návrh centrálnej zóny riešil rekonštrukciu námestia obce Ľubietová, za ktorý bolo autorskému kolektívu udelené ústne ocenie od vtedajšieho prezidenta Slovenskej Republiky, Dr. h. c. Ing. Rudolfa Schustera, PhD; za kvalitu riešenia prepojenia priestorového a historického návrhu zóny.

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.