Väzenská ubytovňa odúdených, ÚVTOS Leopoldov

Väzenská ubytovňa odúdených, ÚVTOS Leopoldov

 03/2012 

Projekt pre stavebný zámer verejnej práce.

 

Autor projektu: autorizovaný architekt Ing.arch Pavel Ďurica – Archstudio-d.

Spolupráca: architekt Denisa Ďurica  – AGAD.

Predmetom riešenia bola architektonická štúdia projektu rekonštrukcie väzenskej ubytovne v Leopoldove v pamiatkovo chránenej zóne.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.