Krematórium a mestský cintorín, Trenčín

O tomto projekte

02/2003 

Urbanistická štúdia.

Autor: Denisa Kolarčíková – Ďurica

Spolupráca: Prof. Ing. arch., PhD. Imrich Tužinský

Návrh mestského cintorína s krematóriom pre mesto Trenčín.

 

Kategória:
ARCHITEKTÚRA, CINTORÍNY, KREMATÓRIÁ A DOMY SMÚTKU, URBANIZMUS