Mestský cintorín, Prešov-Šváby

About This Project

 06/2003

Urbanistická štúdia.

Autor: Denisa Kolarčíková – Ďurica

Návrh mestského cintorína pre mesto Prešov-Šváby s koncepčným riešením funkčných plôch pre 3 etapy.

 

Category
CINTORÍNY, URBANIZMUS